Logo

Banner
Despre FAPA Imprimare

 

 

ISTORIC

Fundaţia Academică "Petre Andrei" (FAPA) este o instituţie academică apolitică şi nonprofit, constituită în anul 1990, cu prilejul comemorării a 50 ani de la moartea filosofului, sociologului, juristului şi omului de cultură Petre Andrei, membru (postmortem) al Academiei Române.

Fundaţia Academică „Petre Andrei” din Iaşi s-a înfiinţat prin Sentinţa Civilă nr. 386/26.12.1990 ca urmare a unei iniţiative şi donaţii private, respectiv a unui grup de intelectuali care şi-au propus să constituie o fundaţie, în baza Legii 21/1924 , cu un caracter cultural – ştiinţific, social, formativ, cu patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul lor propriu, în sumă de 200.000 lei, destinat realizării scopului pentru care s-a înfiinţat.

În cadrul FAPA, în anul universitar 1990-1991, a fost constituita Universitatea "Petre Andrei" (UPA). În facultăţile de Drept, Economie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice ale UPA studiază, în prezent, peste 4 500 de studenţi.

 Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi a dobândit personalitate juridică, fiind o instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, înfiinţată prin Legea nr. 408 / 20 iunie 2002.


PREŞEDINTE FONDATOR
Petru P. Andrei,
Fiul savantului Petre Andrei

 

MISIUNE/SCOP

Scopurile prevăzute în statut:
- ştiinţifice şi de cercetare
- instruire, de formare şi perfecţionare
- culturale